!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

Grunden i all typ av ventilation är att man ”drar” luften igenom huset (undertryck skapas). Den fuktiga, förbrukade och illaluktande luften ventileras ut med hjälp av frånluftskanaler i bad-, tvättrum och kök. Då detta sker skapas ett undertryck i huset och ny frisk luft flödar in genom ventilerna i sovrum, vardagsrum, kontor m.m. För att få den nya friska luften att fritt cirkulera från ”rena” utrymmen till ”smutsiga utrymmen” måste överluften fungera. Detta löses bäst genom att ventilerna ovanför fönstren är öppna.

 

 

Mekanisk frånluftstyrd ventilation

Vårt system kallas mekanisk frånluftstyrd ventilation. Ett undertryck skapas, en central fläkt på taket drar ut luft kontinuerligt i lagom mängd, och styrning av flödet sker med separat varvtalsreglering. Om fläkten är rätt inställd och tilluftsventilerna öppna byter bostaden luft med en halv omsättning i timmen helt enligt normerna. Fläkten fungerar dynamiskt så att den går upp och ner i varvtal beroende på behovet i fastigheten under dygnet.

 

Tryckande köksfläkt

För att ventilationen ska fungera korrekt behöver alltså tilluftsventilerna i lägenheten alltid vara öppna. En viktig del i systemet är att spjället ovanför spisen bara är ett mekaniskt spjäll och inte en elektriskt motordriven fläkt (s.k. tryckande fläkt). 

Tryckande köksfläktar pressar in för mycket frånluft vilket resulterar i att grannarna får in smutsig, illaluktande luft i sina lägenheter. Det ger också fel flödesvärden och leder till problem för alla andra i fastigheten, så dessa är inte tillåtna!

Kolfilterfläkt kan installeras eftersom den är fristående och inte påverkar ventilationen men det måste då finnas kvar en frånluftsventil med konstant lågt flöde i köket. Det är inte tillåtet att helt bygga igen den ventilen.

 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK är en lag som i första hand är till för att säkerställa rena och funktionella ventilationssystem men ska också tjäna som ett kontrollorgan för fastighetsbeståndet i Sverige. I flerbostadshus ska OVK göras var sjätte år.